Tổng hợp khẩu hiệu trang trí nhà văn hóa thôn, UBND

Khẩu hiệu trang trí nhà văn hóa thôn, UBND thường là những câu nói mang tính chất tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ tinh thần, xây dựng đời sống văn hóa văn minh. Nội dung khẩu hiệu cần ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ và đặc biệt là người dân dễ thực hiện.

Giá trị, ý nghĩa của các khẩu hiệu trang trí nhà văn hóa

Ý nghĩa hướng tới người dân

Khẩu hiệu tuyên truyền xây dựng làng văn hóa ngắn gọn, xúc tích
Khẩu hiệu tuyên truyền xây dựng làng văn hóa ngắn gọn, xúc tích

Tính tuyên truyền, giáo dục: Khẩu hiệu trang trí nhà văn hóa thôn, UBND giúp truyền tải những thông điệp tích cực về văn hóa, xã hội, giáo dục, chính trị,… đến với người dân. Thông qua những câu khẩu hiệu ngắn gọn, súc tích mọi người sẽ nắm rõ các chủ đề quan trọng của xã hội tại thời điểm đấy. Đừ đó nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, lối sống theo hướng tích cực.

Ý nghĩa hướng tới cơ quan quản lý

Khẩu hiệu trang trí nhà văn hóa giúp các bộ, quản lý có ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua
Khẩu hiệu trang trí nhà văn hóa giúp các bộ, quản lý có ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua
 • Tính cổ vũ tinh thần: Khẩu hiệu trang trí nhà văn hóa cũng giúp cổ vũ tinh thần, tạo động lực cho các cán bộ, cơ quan quản lý phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Những câu khẩu hiệu mang ý nghĩa tích cực, truyền cảm hứng sẽ giúp mọi người cảm thấy yêu đời, lạc quan.
 • Tính thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước: Khẩu hiệu trang trí cho nhà văn hóa thôn, UBND cũng góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa văn minh. Những câu khẩu hiệu nêu bật mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào thi đua sẽ giúp các bộ, cơ quản quản lý có ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ.

Ngoài ra, những bảng khẩu hiệu trang trí còn có ý nghĩa góp phần gia tăng tính thẩm mỹ, sinh động, tươi mới cho nhà văn hóa. Những câu khẩu hiệu được viết đẹp, sáng tạo sẽ giúp nhà văn hóa trở nên ấn tượng, thu hút hơn.

>>Xem thêm: Khẩu hiệu trang trí trường học

Tổng hợp khẩu hiệu trang trí nhà văn hóa, UBND theo chủ đề

Dưới đây là tổng hợp khẩu hiệu trang trí theo từng chủ đề, được sử dụng ở nhiều nhà văn hóa.

Khẩu hiệu trang trí nhà văn hóa chủ đề bảo vệ môi trường

 • Bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chính mình.
 • Mỗi người một hành động, chung tay bảo vệ môi trường.
 • Từ bỏ rác thải nhựa, bảo vệ môi trường xanh.

Khẩu hiệu trang trí chủ đề tuyên truyền bầu cử

Khẩu hiệu trang trí nhà văn hóa, UBND tuyên truyền bầu cử
Khẩu hiệu trang trí nhà văn hóa, UBND tuyên truyền bầu cử
 • Đi bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân.
 • Bầu cử là ngày hội của toàn dân.
 • Chọn người tài, việc đúng.

Khẩu hiệu trang trí nhà văn hóa thôn, UBND chủ đề tuyên truyền và cổ vũ tình thần

Khẩu hiệu cho nhà văn hóa Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công
Khẩu hiệu cho nhà văn hóa Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công
Khẩu hiệu trang trí nhà văn hóa cổ vũ tinh thần đoàn kết toàn dân
Khẩu hiệu trang trí nhà văn hóa cổ vũ tinh thần đoàn kết toàn dân
 • Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là linh hồn của dân tộc.
 • Xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, văn minh, tiến bộ là nhiệm vụ của toàn dân.
 • Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân là mục tiêu quan trọng của phát triển kinh tế – xã hội.
 • Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là trách nhiệm của mỗi người dân.
 • Khuyến khích sáng tạo, lao động, sản xuất, học tập, rèn luyện tốt là con đường dẫn đến thành công.
 • Xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh là mục tiêu của mỗi gia đình Việt Nam.
 • Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là xu thế tất yếu của phát triển kinh tế – xã hội.
 • Bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng là trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức.
 • Tăng cường phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội là yêu cầu cấp bách của toàn xã hội.

Chủ đề phòng chống dịch bệnh

 • Vắc-xin là lá chắn bảo vệ sức khỏe.
 • Khẩu trang – Khử khuẩn – Giãn cách – Vắc-xin.

Khẩu hiệu tuyên truyền về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

Bảng khẩu hiệu về tuyên truyền xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam
Bảng khẩu hiệu về tuyên truyền xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam
Bảng khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm ngày đặc biệt
Bảng khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm ngày đặc biệt
 • Phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.
 • Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa, con người Việt Nam để phát triển đất nước.
 • Văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế.
 • Giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững.
 • Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Vị trí treo bảng khẩu hiệu trích

Bảng khẩu hiệu được treo ở trước cổng nhà văn hóa thôn, UBND
Bảng khẩu hiệu được treo ở trước cổng nhà văn hóa thôn, UBND

Khi treo bảng khẩu hiệu trang trí cần đảm bảo tính thẩm mỹ, mỹ quan, tạo không gian trang trọng, uy nghiêm cho nhà văn hóa. Các thể đặt bảng khẩu hiệu trang trí ở vị trí sau:

 • Treo khẩu hiệu trên cổng vào nhà văn hóa.
 • Treo khẩu hiệu ở bảng tin, pa nô của nhà văn hoá, UBND.
 • Treo trên cửa ra – vào của nhà văn hóa.
 • Treo ở vị trí trên phông rèm hội trường.
 • Ở hai bên góc sân khấu hội trường.
 • Ở phía trên bên trong cửa sổ hội trường.

Hướng dẫn tự thiết kế khẩu hiệu trang trí đẹp

Với sự phát triển của công nghệ, bạn có thể tự tay thiết kế khẩu hiệu trang trí đẹp cho nhà văn hóa, UBND. Các bộ phụ trách hãy tham khảo những cách thiết kế sau đây:

Sử dụng Canva để thiết kế khẩu hiệu

Thiết kế khẩu hiệu trang trí hội trường bằng Canva
Thiết kế khẩu hiệu trang trí hội trường bằng Canva

Canva là một website được thiết kế với giao diện dễ nhìn, dễ thực hiện. Bạn chỉ cần lựa chọn các mẫu khẩu hiệu có sẵn trên website. Rồi tự tay thay đổi màu sắc, nội dung câu khẩu hiệu phù hợp với yêu cầu của bạn.

Sau khi thiết kế xong bằng Canva hãy tải file thiết kế của bạn về máy, rồi gửi hình ảnh cho bên in ấn để sản xuất nên bảng hiệu.

Phần mềm Photoshop

Phần mềm Photoshop của tập đoàn Adobe từ lâu đã nổi tiếng là phần mềm thiết kế khẩu hiệu trang trí nhà văn hóa thôn được sử dụng phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên trước khi sử dụng phần mềm chuyên thiết kế nhày, bạn cần nắm rõ các công cụ và thực hành thuần thục.

Bài viết trên đây đã tổng hợp khẩu hiệu trang trí nhà văn hóa thôn, UBND chủ đề phát động thi đua, cổ vũ tinh thần, bầu cử, phòng chống dịch bệnh,…hay nhất. Quý Anh Chị có dự án và cần được cung cấp – lắp đặt nội thất hội trường cho nhà văn hóa, UBND hãy liên hệ trực tiếp với GSC Việt Nam:

 • Hotline: 024 62.811.855
 • VP Hà Nội: Số 35 Lô D6, KĐT Geleximco, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội.
 • VP TP. Hồ Chí Minh: Số 179, đường 1B, KCD Vĩnh Lộc, Bình Tân, TP. Hồ chí Minh.